Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216010-007
399
0
Cmentarz założony jest na planie elipsy i ogrodzony pełnym murem betonowym. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów. Wzdłuż ogrodzenia na cmentarzu posadzone są olchy. Główny element cmentarza stanowią cztery masywne krzyże lotaryńskie umieszczone w środkowej części cmentarza.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie krzyży lotaryńskich z płaskich, metalowych prętów, osadzonych na betonowych cokolikach. W metalowej ramce u podstawy krzyży, umieszczone są emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
W 3 grobach pojedynczych i 5 zbiorowych pochowano tu 206 żołnierzy armii rosyjskiej poległych 5 maja 1915 r.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 290.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 473-474.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 284.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 194-195.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 123-124.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 208
Armia niemiecka 43
Armia rosyjska 148