Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216010-008
348
75
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Ogrodzenie od strony północnej, częściowo wschodniej i zachodniej stanowią kamienne słupy połączone sztachetowym płotem. Z pozostałych stron cmentarz ogrodzony jest pełnym murem kamiennym. Przy północno-zachodniej granicy cmentarza znajduje się mur oporowy z narożnikiem w formie bastionu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi masywny betonowy krzyż, osadzony na postumencie z kamiennych bloków, znajdującym się w linii południowego ogrodzenia. Na licu postumentu znajduje się wnęka z miejscem na tablicę memoratywną. Pomnik jest poprzedzony trójstopniowymi schodami. Po obu jego obu stronach rozmieszczone są kamienne ławy.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– drewnianych krzyży łacińskich zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– drewnianych krzyży lotaryńskich, zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– betonowych, zakończonych dwuspadowo steli.
 
Pochowano tu 33 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 60 z armii niemieckiej i 255 z armii rosyjskiej poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 74 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37 (plan z wymiarami i rozmieszczeniem grobów, wizualizacja ogrodzenia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 64-66.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 204-205.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 78-79.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
STRAUB JAKOB Armia austro-węgierska
BODO ISTVAN Armia austro-węgierska
JASKA JANOS Armia austro-węgierska
ERDELY ISTVÁN Armia austro-węgierska
LORING MICHAEL Armia austro-węgierska
NYNKOSITZ Armia austro-węgierska
BODO KAROLI Armia austro-węgierska
EICHER JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WALCHER JOHANN HAUPTMANN Armia austro-węgierska
BOROWSKI FRITZ GRENADIER Armia niemiecka
HARSTACK OTTO GRENADIER Armia niemiecka
ROSZOGS RUDOLF Armia austro-węgierska
HEMPA HELEGU Armia rosyjska
JEBABNIK IGNATZ Armia rosyjska
MIKLOS JOSEF Armia austro-węgierska
ANRUM JANOS Armia austro-węgierska
CSOMBORDI KAROLI Armia austro-węgierska
BRENAT JOSKA Armia austro-węgierska
SPICKERMANN JOSEF GRENADIER Armia niemiecka
TOCHOLSKI JULIUS Armia niemiecka
MÜLLER ERNST GRENADIER Armia niemiecka
GÖHRMANN ARNOLD LEUTNANT Armia niemiecka
WITTMARK HANS LEUTNANT Armia niemiecka
DIETZE HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
PLAUTHABER ADOLF KANONIER Armia niemiecka
NIKOLAI FRANZ Armia niemiecka
ZÖLLMANN FERDINAND GRENADIER Armia niemiecka
MÜLLER III WILHELM GRENADIER Armia niemiecka
ODENWALD LEO GRENADIER Armia niemiecka
KALBERLOH WILLI GRENADIER Armia niemiecka
SCHÜBERT ERNST GRENADIER Armia niemiecka
BÜRDE OTTO GRENADIER Armia niemiecka
GEBHARDT KARL GRENADIER Armia niemiecka
SCHNEIDER JOHANNES GRENADIER Armia niemiecka
HELLDOBLER ALBERT GRENADIER Armia niemiecka
MÜLLER IV PETER GRENADIER Armia niemiecka
GÜNTHER GUSTAV KORPORAL Armia niemiecka
BRETTSCHNEIDER BERNHARDT GRENADIER Armia niemiecka
SCHLENKER PAUL GRENADIER Armia niemiecka
WITTE FRITZ GRENADIER Armia niemiecka
MOTHES WILLI GRENADIER Armia niemiecka
BILINSKI FRANZ GRENADIER Armia niemiecka
BIEBER FRIEDRICH GRENADIER Armia niemiecka
TEICHMANN MAX GRENADIER Armia niemiecka
LOKS JOHANN GRENADIER Armia niemiecka
DRIGALLA FRITZ GRENADIER Armia niemiecka
ORLT GEORG GRENADIER Armia niemiecka
SCHAFFARCZYK JOHANN GRENADIER Armia niemiecka
BENNO OTTO KORPORAL Armia niemiecka
MÜLLER RUDOLF OTTO KORPORAL Armia niemiecka
BRANDT KARL GRENADIER Armia niemiecka
MÜLLER JOHANN GRENADIER Armia niemiecka
GEIKE WILHELM GRENADIER Armia niemiecka
BAUKLOCH HUGO PIONIER Armia niemiecka
REICHWEIN WILHELM RESERVIST PIONIER Armia niemiecka
SCHIEMANN FIREDRICH GRENADIER Armia niemiecka
HOCHSTRATE HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
DENKHAUS GUSTAV UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HONK JAKOB GEFREITER Armia niemiecka
HECK HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
DÜSING HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
WALTHER ERNST GRENADIER Armia niemiecka
PFLUG JOSEF GRENADIER Armia niemiecka
SCHMIECKE PAUL GRENADIER Armia niemiecka
GANSEUER EWALD GRENADIER Armia niemiecka
NÖLL JOSEF GRENADIER Armia niemiecka
NEUGEBAUER KARL GRENADIER Armia niemiecka
RACH PETER GRENADIER Armia niemiecka
FISAHN KARL GRENADIER Armia niemiecka
ZACHWYZ SEBASTIAN GRENADIER Armia niemiecka
HUSEMANN HEINRICH AUGUST LANDSTURMMANN Armia niemiecka
SCHEIING HEINRICH GRENADIER Armia niemiecka
NEÜBAUER AUGUST GRENADIER Armia niemiecka
BECKER JOHANN GRENADIER Armia niemiecka
JRLE ADOLF GRENADIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 19
Armia rosyjska 253
Armia niemiecka 1