Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203020-001
1
0
Mogiła ziemna obramowana palikami, u wezgłowia krzyż z metalowych rur, pomalowanych na czarno, ze zdobieniami w formie okalających ramiona metalowych prętów, pomalowanych białą farbą oraz pasyjką.

Pochowano tu nieznanego żołnierza armii niemieckiej, poległego w 1945 r.
  • K. Ostrowski, Rozkochów wieś nad Wisłą w powiecie chrzanowskim: zarys dziejów i etnografii, Babice 1994.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 1