Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216040-006
204
84
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony północnej i ogrodzony masywnymi, kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów. W odcinkach bocznego i frontowego ogrodzenia znajdują się ponadto mniejsze betonowe słupki. Wejście jest poprzedzone schodami i zamykane wrotami z metalowych prętów z motywami równoramiennych krzyży. W środku półkolistego aneksu znajduje się pomnik w formie kolumny ustawionej na stopniowanym cokole na planie koła. Kolumna nakryta jest kwadratową płytą, pod którą umieszczone są cztery konsole z kamiennymi stylizowanymi wieńcami z liści dębu. Na dolnej części kolumny wykute są napisy w języku niemieckim „HELDEN STÜRMTEN DIESE HÖHE, DIE HELDEN VERTEIDIGTEN, UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SINGER” oraz „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT“. Na ścianie cokołu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca hełm antycznego wojownika.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie masywnych, betonowych, trójdzielnych stel, zwieńczonych krzyżami lotaryńskimi lub greckimi. W lica stel wmurowane są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 84 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 111 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 2-4 maja 1915 r. Znane są nazwiska 84 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 236.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 227-231 (fotografie archiwalne).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 260-261.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 154-155.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 86-89.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
FINK JOSEF UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
WEHRINGER VIKTOR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
PAUZARDT ANDREAS UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
FINK KONRAD UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
DEIMICHER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
SOWINETZ JOHANN PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
WEISS FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
WEGER PAUL UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
LUNELLI MARIO JÄGER Armia austro-węgierska
NACDELLI BENUCCIO JÄGER Armia austro-węgierska
NEUNING PETER JÄGER Armia austro-węgierska
KRAL JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KRAL JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
MÄRTZ MARTIN JÄGER Armia austro-węgierska
ROSTIK FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
HÄMMERLE AUGUST JÄGER Armia austro-węgierska
HALLER ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
PICHLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KUEN JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
HUMMEL FERDINAND JÄGER Armia austro-węgierska
STERNI GIOVANNI JÄGER Armia austro-węgierska
WIEDMOSER JOSEF OBERJÄGER KADETT-ASPIRANT Armia austro-węgierska
GRUNDHAMMER OTTO UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
STERZINGER JOSEF UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
SCHIESTL JOSEF UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
BENEDETTI GIUSEPPE PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
BAUER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
STRAIF KASPER JÄGER Armia austro-węgierska
RONZO JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
PÖSCH RUDOLF JÄGER Armia austro-węgierska
AIGNER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
DENGG LEONHARD JÄGER Armia austro-węgierska
KRUPPA IGNAZ JÄGER Armia austro-węgierska
ÖTTL ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
GRUBER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
ASCHENBERGER MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
PANCHERI SERAFINO JÄGER Armia austro-węgierska
JIRANEK ALBERT JÄGER Armia austro-węgierska
GÄL FLORIAN JÄGER Armia austro-węgierska
KARALL KARL JÄGER Armia austro-węgierska
AUHOFER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
PRANTNER LAMBERT JÄGER Armia austro-węgierska
FEUCHTER MATHIAS JÄGER Armia austro-węgierska
SAUSGRUBER CHRISTIAN JÄGER Armia austro-węgierska
GRATL JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
AUER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
CUNER EUGENIO JÄGER Armia austro-węgierska
SCHOLL HEINRICH JÄGER Armia austro-węgierska
AUCHENTHALER BENEDIKT JÄGER Armia austro-węgierska
RIZOLLI LUIGI JÄGER Armia austro-węgierska
POCZIK JULIUS JÄGER Armia austro-węgierska
FONTONARI CARLO JÄGER Armia austro-węgierska
ZENCHNER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
FLAIM TOMAS JÄGER Armia austro-węgierska
ANGERER HEINRICH JÄGER Armia austro-węgierska
HOSP ALOIS UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
PURTSCHELLER WILHELM PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
HOLZMANN MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
LORENZI PRIMO HERMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MOSER OTTO JÄGER Armia austro-węgierska
KREIL ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
HAUSER KARL JÄGER Armia austro-węgierska
STEINMAURER MORITZ JÄGER Armia austro-węgierska
RUMPF ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAL STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEUMÜLLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
WINKLMAYR KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAYR FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WURM JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BITTRICHER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAUTSCH JAKUB INFANTERIST Armia austro-węgierska
HACHL FLORIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BACHLBERGER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
AMESBERGER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KATZENSTEINER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLATZER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STRASSMAYR LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
CAROTTA PIETRO JÄGER Armia austro-węgierska
SCHOSSLEITNER MATHIAS JÄGER Armia austro-węgierska
PENDL FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
TRANHUCZ W. Armia rosyjska
RUDAKOW NIKOLAI IWANOWICZ Armia rosyjska
FILIPOW PIOTR KORPORAL Armia rosyjska
WIELYCH SEMEN IWANOWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
JÄGER Armia austro-węgierska 13
Armia rosyjska 107