Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216040-013
44
24
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z prostokątnym aneksem od strony wschodniej. Od strony drogi ogrodzenie stanowią betonowe, zwężające się ku górze słupki, połączone żelaznym łańcuchem, z pozostałych stron – pełny mur kamienny dostosowany uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów.
Główny element cmentarza stanowi pomnik z kamiennych ciosów. Na frontowej ścianie jest wyrzeźbiony krzyż grecki oraz daty „1914 1915”. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych postumentów zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego lub krzyżami lotaryńskimi. Na nagrobkach umieszczone są emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 24 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 234-235 (archiwalne fotografie).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 251-252 (arhciwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 264.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 93-94.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BEREZOWSKI MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JAWORSKI NIKOLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROZPUTYŃSKI SIMON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOHAN PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MEGELA LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
URBANYI JÓZSZEF HONVED Armia austro-węgierska
HNAT FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
SZABÓ JÓZSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHADIM ALOIS GEFREITER Armia austro-węgierska
WINKLER LEOPOLD WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
POPELAR JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEITNER GUSTAV GEFREITER Armia austro-węgierska
VACLAVEK GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HORNIK ALOIS KORPORAL Armia austro-węgierska
HAUSER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIMMERMANN STANISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POLLAK IGNZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
NAVRATIL ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEDLAČEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KATOFSKY FERDINAND INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAMPL ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
KRUTIS ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHEWTSCHENKO K. RADYONOWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
MACHDI AFANAZI ALEX. Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2
Armia rosyjska 18