Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216070-001
18
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wejścia kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi parami żelaznych rur, z pozostałych stron – kamiennym murem wzmocnionym słupami z betonową nakrywą. Wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi zakończona łukiem,  zwieńczona krzyżem łacińskim kamienna ściana pomnikowa. W ścianę pomnikową wmurowane są dwie metalowe tablice memoratywne z napisami:
– „PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZ. REGINA II POLEGŁYM 17 X 1944/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY/ MJR BOSSOWSKI ZDZISŁAW ●KAJETAN●/ KPT. ŁUCZKIEWICZ LEON ●KRAJEWSKI●/ POR ŁUCZKIEWICZ MARIAN ●KRUK I●/ PCHR. ROZWADOWSKI BRONISŁAW ●DYNAMIT●/ PCHR. BORYCZKO JÓZEF ●DĄB●/ ST.STRZ. DURAN IGNACY ●PIOŁUN●/ ST. STRZ. BORYCZKO WŁADYSŁAW ●LIŚĆ●/ ST.STRZ. RUBIN FRANCISZEK ●MURZYN II”/ STRZ. DZIADYK JANUARY ●CZERNY●/ STRZ. JEDLECKI JAN ●BATORY●/ STRZ. JĘDRZEJOWSKI ADOLF ●TARZAN III●/ STRZ. MAGDZIŃSKI WŁADYSŁAW/ STRZ. MLECZKO ANTONI ●MOKRZYCKI●/ STRZ. ŁYCZKO MARIAN ●TWARDOWSKI●/ STRZ. PODKÓWKA JÓZEF ●SKOBEL●/ STRZ. WADAS JAN ●SZTACHETA●/ STRZ. WALCZYK ANDRZEJ ●KRUK II●/ STRZ. ŻURAWSKI JAN ●ŻURAW●/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU/ GORLICKIEGO”

– „PARTYZANTOM ARMII KRAJOWEJ/ ODDZIAŁ REGINA II RANNYM 17 X 44/ I STRACONYM W OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS ROSEN/ PCHOR. ŁUCZKIEWICZ ROMAN ●ROM●/ PLUT. MENDRALA WALENTY ●BARANOWSKI●/ ST.STRZ. HORYŃSKI ZBIGNIEW ●WILCZEK●/ ST.STRZ. GAJEWSKI TADEUSZ ●WILCZUR●/ STRZ. GUCWA RUDOLF ●BARAN●/ STRZ. SUCHOŃ LUDWIK ●BENGAL●/ STRZ. ZIÓŁKOWSKI WŁADYSŁAW ●GIEŁADA”.
 
Groby mają formę ziemnych mogił w betonowych obramowaniach z krzyżem łacińskim u wezgłowia. Na krzyżu umieszczona jest metalowa plakietka z wyobrażeniem orła, motywem roślinnym oraz nazwiskiem pochowanego żołnierza. Mogiły usytuowane są w trzech rzędach po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do ściany pomnikowej. Przy cmentarzu znajduje się metalowa tablica z informacjami o bitwie w Dąbrach z datą „17.X.1977”, umieszczona na drewnianym słupie.
 
Działający w lecie na terenie ziemi tarnowskiej batalion „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej po bitwie pod Jamną 25 września 1944 r. został podzielony na dwie części. Stanowiący jedną z nich oddział „Regina II” został osaczony w Dąbrach 17 października 1944 r. W walce zginęło 18 żołnierzy. Dziewięciu rannych w starciu straciło życie w obozie w Gross-Rosen. Cmentarz został założony w wyniku przeprowadzonej w marcu 1945 r. ekshumacji ciał poległych żołnierzy.
  • Burza na Pogórzu Ciężkowickim i Rożnowski, opr. J. Popiel, Tarnów 1992, s. 44.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, s. 743.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 99-100.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. II, Tarnów 2007, s. 21-22.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 168.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BORYCZKO JÓZEF PODCHORĄŻY Armia Krajowa
BORYCZKO WŁADYSŁAW STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
BOSSOWSKI ZDZISŁAW MAJOR Armia Krajowa
DURAN IGNACY STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
DZIADYK JANUARY STRZELEC Armia Krajowa
JEDLECKI JAN STRZELEC Armia Krajowa
JEDRZEJOWSKI ADOLF STRZELEC Armia Krajowa
ŁUCZKIEWICZ LEON KAPITAN Armia Krajowa
ŁUCZKIEWICZ MARIAN PORUCZNIK Armia Krajowa
ŁYCZKO MARIAN STRZELEC Armia Krajowa
MAGDZIŃSKI WŁADYSŁAW STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
MLECZKO ANTONI STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
PODKÓWKA JÓZEF STRZELEC Armia Krajowa
ROZWADOWSKI BRONISŁAW PODCHORĄŻY Armia Krajowa
RUBIN FRANCISZEK STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
WADAS JAN STRZELEC Armia Krajowa
WALCZYK ANDRZEJ STARSZY STRZELEC Armia Krajowa
ŻURAWSKI JAN STRZELEC Armia Krajowa