Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216160-004
169
25
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony drogi – kamiennymi słupami, połączonymi drewnianym płotem, a z pozostałych stron – murem kamiennym, wzmocnionym w narożach słupami, nakrytymi czterospadowym daszkiem. Wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie krzyża złożonego z trzech pionowych belek i jednej poprzecznej, nakrytego dwuspadowym zadaszeniem, osadzonego na stopniowanym postumencie w linii wschodniego ogrodzenia. W ścianę postumentu wmurowana jest tablica z inskrypcją w języku niemieckim: „BENEIDET UNS, DIE WIR NACH KAMPF/ UND NOT/ HIER DÜRFEN RUHN VOM LEBEN/ UND TOD”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie drewnianych krzyży łacińskich lub lotaryńskich z dwuspadowym daszkiem oraz prostokątną tabliczką z informacjami o pochowanych, umieszczoną na skrzyżowaniu ramion.

Pochowano tu 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej i 85 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 25 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 44.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 103.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 103.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 292.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, T. 2, Warszawa, 1995, s. 141.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 1, Pruszków 1995, s. 71.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 68.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 234-235.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
CELBA JOSEF LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŠMIELA JOSEF GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
HEPNAR JOSEF GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
REHÁK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
IWANOCKO THEODOR LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PELC FRANZ LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KABERLE JOSEF RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
OBERSTER MICHAEL LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRĚMAŘ VAĆLAV LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAVRATIL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KULIK PÁL HONVED Armia austro-węgierska
MAŠIN VINZENZ LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
LEPCZAK JANOS RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RIKDKÝ VAĆLAV LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
SWOBODA JOSEF LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
FETIK FRANZ LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
PESINA JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
HAARSCHOPF JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PEISENBACHER GOTTFRIED GEFREITER Armia austro-węgierska
KRAUS JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAIKERT ANTON LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSEMUS FRITZ Armia austro-węgierska
LEBUNKE Armia niemiecka
SORKOFF MAXIM Armia rosyjska
DIENER OFFIZIER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 61
Armia rosyjska 83