Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216160-005
5
5
Mogiła ziemna w wysokim, betonowym obramowaniu, u wezgłowia ścięta pulpitowo betonowa płyta z wmurowaną tablicą z napisem: „Ś.P. Zamordowanych przez Niemców i zamęczonych w obozach mieszkańców Żurowej/ podczas II wojny światowej/ Eleonora Mikrut i jej dzieci:/ Salomea, Józefa, Adolf/ Stanisław i Kamila Mikrutowie/ i ich dzieci:/ Stefania, Tadeusz, Janina, Alfred/ Karol i Zofia Mikrutowie/ Ludwik i Katarzyna Mikrutowie/ Jan Mikrut/ Stefania Bochenek i jej synowie:/ Józef i Dominik/ Stanisław Placek/ Stanisław Mikrut/ Adam Smalarz/ Jan Hołda/ Alfred Mikrut/ Witold Zbylut.”

Pochowano tu Eleonorę Mikrut oraz jej dzieci: Salomeę, Adolfa, Józefa oraz Zygmunta rozstrzelanych 7 lipca 1943 r. przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy zbiegłym jeńcom sowieckim.
  • S. Derus, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 139-140.
  • H. Michalska, M. Stopień, B. Tazbir-Tomaszewska, W. Turkowska, W. Zasłocka, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 274.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. II, Tarnów 2007, s. 28.
  • Rejestr miejsc i aktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 249.
  • M. Wieliczko, Jasielskie w latach II wojny światowej, Warszawa 1974, ss. 167, 182.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MIKRUT ELEONORA
MIKRUT SALOMEA
MIKRUT ADOLF
MIKRUT JÓZEFA
MIKRUT ZYGMUNT