Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-010
36
5
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych narożach od strony zachodniej, z prostokątnym aneksem od strony wschodniej. Ogrodzenie od strony zachodniej stanowią betonowe słupy, połączone parami żelaznych rur, z pozostałych stron – kamienny mur, dostosowany uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony zachodniej jest poprzedzone schodami i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów. Główny element cmentarza stanowi wysoki, masywny krzyż z bloków piaskowca, usytuowany na wprost wejścia przy wschodnim ogrodzeniu. Na cokole krzyża umieszczone są daty „1914 1915”.
 
Nagrobki mają formę betonowych steli z wcięciami w narożach, zwieńczonych małymi żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi lub żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego. Na stelach umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej i 30 z armii rosyjskiej poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 5 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 271.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2., Tarnów 2002, s. 97-98 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918,, Warszawa, 1995, s. 233.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 50.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 244-245.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
DOSTAL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RIND JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
BARANEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUHNE WILLY GEFREITER Armia niemiecka
MOSKALOW LOIRIB INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2
Armia austro-węgierska 29