Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-013
700
19
Mogiła ogrodzona jest betonowym murem z nakrywą, wzmocniony betonowymi słupami w narożach. Wejście ujęte jest w zakończoną łukiem, betonową bramę i zamykane jednoskrzydłową, żelazną furtką Główny element urządzenia mogiły stanowi pomnik w formie betonowej macewy zakończonej łukiem z wmurowaną tablicą z wyrytą gwiazdą Dawida i napisem:

„W TYM GROBIE MASOWYM/ SPOCZYWAJĄ SZCZĄTKI OKOŁO 700/ ŻYDÓW Z GORLIC I BOBOWEJ/ OFIAR RZEZI HITLEROWSKIEJ/ ZAMORDOWANYCH BESTIALSKO/ W DNIU 14 SIERPNIA 1942 ROKU./ WYSTAWIENIE TEGO GROBU/ I OPIEKA NAD TYM UŚWIĘCONYM MIEJSCEM/ MARTYROLOGII ŻYDOWSKIEJ/ JEST GŁÓWNĄ ZASŁUGĄ/ OB. OB. NUCHYMA ORMIANERA/ JAKUBA PELLERA PRZEWODNICZĄCEGO/ KOMITETU ŻYDOWSKIEGO W GORLICACH”.

Spoczywają tu Żydzi z Biecza, Bobowej i Gorlic rozstrzelani w sierpniu 1942 r. przez funkcjonariuszy Schutzpolizei i i policji ukraińskiej. Zwłoki zakopano w masowym grobie na miejscu egzekucji.
  • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn BU 2448/850 s. 41-42, 421-428, BU 2448/851 s. 143-144, 335-337, GK 160/33 k. 101, GK 195/XIII/3 k. 18-39.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 115-116.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s . 471.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
681