Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-011
28
14
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami połączonymi płotem z żelaznych prętów. Wejście zamykane jest dwuskrzydłową, żelazną furtką. Główny element cmentarza stanowi wysoki, żelazny krzyż z glorią w owalnej ramie na skrzyżowaniu ramion. Ramiona krzyża są spięte prętami w kształcie łuku. Krzyż osadzony jest na wysokim, stopniowanym, betonowym cokole z wyrytymi datami „1914–1915”. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych stel o ściętych narożach z nałożonym na lico małym żeliwnym krzyżem lotaryńskim lub żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Groby rozmieszczone są równolegle do dłuższej osi cmentarza, po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do pomnika głównego.
 
Pochowano tu 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 14 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 265 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2., Tarnów 2002, s. 149.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918,, Warszawa, 1995, s. 244.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 66.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 270-271.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KOSTIAK WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FLEISSING ALOIS LEUTNANT Armia austro-węgierska
HACKL ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUDOLF ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSS RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HASS IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZEUGSWETTER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNATTER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JORG LEOPOLD ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BLAZEK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
DECKENBACHER RUDOLF GEFREITER Armia austro-węgierska
HAINZ FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAGNER IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEIDL HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2
Armia rosyjska 12