Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-012
24
8
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych południowych narożach i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Ujęte w dwa betonowe słupy wejście znajduje się od strony północnej. Główny element cmentarza stanowi betonowy krzyż na stopniowanym cokole. We wnęce na frontowej ścianie cokołu umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich lub żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na zwężających się ku górze stelach o profilowanych krawędziach,
– dużego, żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego na cokole,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego na cokole.
 
Na nagrobkach umieszczone są owalne lub prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Groby rozmieszczone są w rzędach, prostopadłych do alei prowadzącej od wejścia do pomnika głównego.
 
Pochowano tu 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 8 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 265 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 151-153 (fotografia archiwalna).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 244-245.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 66-67.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 272-273.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
FREY ERWIN EINJÄRIGER FREIWILLIGER FELDWEBEL Armia austro-węgierska
HOFLMAYER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANZL GABRIEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PARZER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STRASSER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BERGER GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLZER RUPERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
PÜHRINGER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 16