Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-013
16
16
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych południowych narożach i ogrodzony metalowymi słupkami połączonymi poręczami. Wejście znajdujące się od strony północnej, zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Przy wejściu umieszczona jest tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego. Główny element cmentarza stanowi wysoki krzyż z metalowych belek na betonowym postumencie z datą „1915”. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie prostych, smukłych żelaznych krzyży na betonowych postumentach, na których umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 59 Pułku Piechoty oraz 2 Tyrolskiego Pułku Strzelców Cesarskich , poległych 5 maja 1915 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 246-247 (archiwalna fotografia)
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 172-174 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 249.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 72-73.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 276-277.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NEUHOFER JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUCHSTEINER KASPAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
PICHLER MAX INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOHENSINN KARL ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
REITER JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
WIESINGER LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
BURGSTALLER MATHIAS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
RUPPER KARL JÄGER Armia austro-węgierska
RÖHRICHT KONRAD JÄGER Armia austro-węgierska
MARX JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
STÖTTINGER JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
FÜRK THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
VIERTHALER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHILCHER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAKOB JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RIEDER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska