Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-015
10
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie zakończonych półkoliście i zwieńczonych małymi krzyżykami łacińskimi lub lotaryńskimi, drewnianych stel–kapliczek, na których umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. .264
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 102-103.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 234-235.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 51-52.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 248-249.
  • S. Gruszka, Siedliska Tuchowskie „między dawnymi i młodszymi laty”, Tuchów 2002, s. 55.
  • Kamienie Milowe. Część druga. Wsie tuchowskiej gminy, red. J. Kozioł, Tuchów 2003, s. 243-244.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 5
Armia austro-węgierska 5