Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-002
234
68
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych narożach i ogrodzony słupami z trójstopniową nakrywą, połączonymi żelazną poręczą. Wejście ujęte w dwa masywne słupy, zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. W pobliżu wejścia znajdują się tablice w języku polskim i niemieckim z informacją o remoncie cmentarza ze środków Austriackiego Czarnego Krzyża w latach 1998-1999 oraz tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie wysokiego, czterostopniowego, masywnego postumentu z kamiennych ciosów, zwieńczonego drewnianym krzyżem łacińskim z ząbkowaną glorią wokół skrzyżowania ramion. We wnękach postumentu umieszczone są daty 1914 1915” oraz tablica z napisem w języku niemieckim: „TRAUERT NICHT DAß UNSER MUND VERSTUMMT IST/ UNSERE GRÄBER SOLLEN ZU EUCH SPRECHEN/ VON DER LIEBE ZUM VATERLAND”.

 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z wyciętymi narożami, zwieńczonych krzyżami łacińskimi z płaskownika z glorią wokół skrzyżowania ramion,
– betonowych stel z wyciętymi narożami, zwieńczonych krzyżami lotaryńskimi z płaskownika,
– betonowych postumentów zwieńczonych krzyżem greckim.
 
Na nagrobkach umieszczone są owalne lub prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 137 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 97 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 68 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 269.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 127-129.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 240-241.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 59-61.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 264-265.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MÁTÉ ZSIGMOND ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
NOVÁK MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
ARUS KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
KŐSZEGI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
SCHWARC ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SCHNABEL JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BÁLINT MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
ANTAL JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
TATÁR DÉNES ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KOSZTEA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BIRÓ ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
BÁLINT ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
VARGA FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
FŰZI JÓZSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
JAKAB KÁROLY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SCHULLER MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
FÁBIÁN DÉNES HONVED Armia austro-węgierska
KÉSZ FERENC HONVED Armia austro-węgierska
MÁRK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SZÁBÓ PETER ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
GERGELY JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BIRÓ MÁTYAS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SCHULLER ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
NAGY MÓSES HONVED Armia austro-węgierska
SPERI GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
MÁRTI SIMON ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
PATULKA JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
MAG JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SIMON ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
THEIL GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
MIKLOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
VERESS SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SZÁFLA ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
BARTOS JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
GLIGOR LAJOS GEFREITER Armia austro-węgierska
DOBOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
THEIL GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
NÉMET ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
VISE JÁNOSA JÁNOSÉ KORPORAL Armia austro-węgierska
ANDORKÓ LÁZÁR KORPORAL Armia austro-węgierska
BAJCSI JÁNOS TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
MÉSZÁROS ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KARÁCSONY LAJOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
MEINDL JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PÁL ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
ANGELIKA DEMETER HONVED Armia austro-węgierska
STEFÁN JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
PRIGYE JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
PINTEA JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
BÁNDI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
FEJER MENYHERT LAJOS Armia austro-węgierska
NÉMA SZILÁRD HONVED Armia austro-węgierska
GRÜN ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
WONNER JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TAUSZ GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
RÁPÓ SÁMUEL ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KRAUSZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SZÖCS GYÖRGY LANDSTURM HONVED Armia austro-węgierska
SIMON JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
DARVAS ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
MIKLÓS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KORODI DÉNES ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KROK SANITÄTS-SOLDAT Armia austro-węgierska
MAXYMOWICZ FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
OSORDUS JÁNOS Armia austro-węgierska
GYÖRGY SÁNDOR EINJÄRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
PUSMASZISKIN INFANTERIST Armia rosyjska
CHOMIENKO ALEXEJ ARTILLERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 71
Armia rosyjska 95