Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-003
304
42
Cmentarz założony jest na planie trapezu. Pierwotnie ogrodzony był drewnianym płotem. Ujęte w dwa kamienne słupy wejście znajdowało się od strony południowo-zachodniej. Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż z półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Pierwotnie na krzyżu znajdowały się figury Chrystusa ukrzyżowanego i dwóch niewiast płaczących u jego stóp.
 
Mogiły ujęte są w krawężnikowe obramowanie. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży z dwuspadowym, ząbkowanym, blaszanym zadaszeniem i ośmioboczną tarczą na skrzyżowaniu ramion, na której umieszczona jest owalna, emaliowana tabliczka z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 199 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 105 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 42 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 254-255 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 130-134 (fotografie archiwalne).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 241.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 61-62.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 266-267.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
TELLER ANTAL ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KOVACS SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
MURÁRI PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
SCHIENE JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
NAGY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
AMBRUS JÓZSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
SIMÓ GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
FALKNER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANIN ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
LÖRINCZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SZOLNOK ABRAHAM HONVED Armia austro-węgierska
RIMAN MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
MOLDOVÁN MATYÁS HONVED Armia austro-węgierska
HOSZU GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
GERGELY FERENC HONVED Armia austro-węgierska
ROZENBERG MÁRTON GEFREITER Armia austro-węgierska
BIRTALON MOSES HONVED Armia austro-węgierska
NAGY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
CSIKA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
KADME HONVED Armia austro-węgierska
GÖRBE ÁDÁM HONVED Armia austro-węgierska
KÁLMAN Armia austro-węgierska
BUSTYS SÁNDOR Armia austro-węgierska
OGLEAN GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEPPEL ÁRPÁD HONVED Armia austro-węgierska
LUKACSI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TIKOSI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
DANOS [DANDOS] MARIAN HONVED Armia austro-węgierska
KOMÁROMI BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
SZÉKELY TAKÁCS MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
KEMCZESAN HONVED Armia austro-węgierska
SIMON IGNÁC HONVED Armia austro-węgierska
KLEIN JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
CZEGEDI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
NAGY ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SIMON JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KÓBORI ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SZÁBÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
NÜBEL [NÜBL] ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
RÉTI FERENC GEFREITER Armia austro-węgierska
HRÖZCZINU [ROZCZINU] CYRILL WASILIEWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
LUKIANOW ANANI INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 159
Armia rosyjska 103