Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-004
168
73
Kwatera założona jest na planie prostokąta o wyciętych południowych narożach i ogrodzona betonowymi słupkami połączonymi żelaznymi rurami. Wejście znajduje się od strony północnej i zamykane jest dwuskrzydłową, kutą furtką. Główny element cmentarza stanowi usytuowany przy linii południowego ogrodzenia pomnik w formie nawiązującej do portalu ujętego pilastrami. W górnej części pomnika umieszczony jest krzyż łaciński. We wnęce pomnika znajdują się daty „1914 1915” oraz napis w języku niemieckim: „DASS EURE MÜHLEN WIEDER MAHLEN,/ DASS EURE AUGEN WIEDER STRAHLEN,/ DASS EURE SENSEN WIEDER KLINGEN/ UND EURE FRAUEN WIEDER SINGEN,/ DASS EURE ESSEN WIEDER GLÜHEN/ UND EURE KINDER WIEDER BLÜHEN:/ GOTT HAT ES GEWOLLT UND GEBOTEN,/ WIR HABEN’S GETAN, WIR TOTEN.”
 
Groby rozmieszczone są w ujętych w krawężnikowe obramowania rzędach, prostopadłych do alejki prowadzącej od wejścia do pomnika głównego. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie betonowych stel zwieńczonych żeliwnymi krzyżami łacińskimi z datą „1915”, żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego lub małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi oraz żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich i lotaryńskich, osadzonych na betonowych cokołach. Na nagrobkach umieszczone są okrągłe, owalne lub prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Na grobie żołnierzy Wojska Polskiego znajduje się dwuwarstwowa, betonowa płyta z ustawionym u wezgłowia krzyżem z płaskownika. Na nagrobku umieszczona jest granitowa tablica z napisem „NIEZNANYM/ ŻOŁNIERZOM/ WRZEŚNIA 1939/ SPOŁECZEŃSTWO TUCHOWA”.
 
Pochowano tu 103 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 60 z armii rosyjskiej, jednego z armii niemieckiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej oraz dwóch lub czterech żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. Znane są nazwiska 71 żołnierzy z I wojny światowej i dwóch żołnierzy z 1939 r.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 1001, s. 143-144, UW II 1019, s. 17.
 • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 269.
 • S. Derus, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 123-124.
 • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 120-122.
 • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 239.
 • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 57-58.
 • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 258-259.
 • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, A-M, Pruszków 1993, s. 74, 150.
 • J. Kozioł, Tuchów i okolice, Tuchów 1999, s. 32.
 • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. 2, Tarnów 2007, s. 40.
 • Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie, Księga Zgonów 1890-1945, s. 544.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ÖLLNER HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZAVA GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
PASKA BASILIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZABADI RAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZÖLLÖSI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CERIĆ _IRKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
DULA FRANZ KANONIER Armia austro-węgierska
KISS EMMERICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
STASTNÝ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ENDERLE WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEITGEB FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
REITER MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOLEJNIK WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜLLER GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
KATONA NOVIK KORPORAL Armia austro-węgierska
MROSIK ALEX Armia austro-węgierska
LEPRICH THOMAS KORPORAL Armia austro-węgierska
NAGY GYÖRGY INFANTERIST Armia austro-węgierska
KATONA LAJOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ULESÁN PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
WALKNER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DÖBER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
MIROS WASYL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARKUS DIONYSIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRAUER DEMETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORBÁN LAJOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
POINTINGER ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HÖCKNER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÁL THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FLOREA PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIRNSPERGER PETER GEFREITER Armia austro-węgierska
CSERNÁTH KÁROLY INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAZÁR FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KYSELA FRANZ UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
HORVATH STEFAN KANONIER Armia austro-węgierska
SÁNDOR MÁRK HONVED Armia austro-węgierska
ALEKSOVICS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
JOSSA GEDEON KANONIER Armia austro-węgierska
KALEMEN FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
BRANDSTETTER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUMPERGYÁN BASILIUS GEFREITER Armia austro-węgierska
SZASZ STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZEMAITYÁN JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRUCZA CYRILL ? INFANTERIST Armia austro-węgierska
POP NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLANINGER FRIEDRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAP ANDREAS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
CZOKURA GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
OLÁR MIHÁLY INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAZUR JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HINTERLEITNER WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
SVOBODA KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLÁVKA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÁSPAR ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHROTSHAMMER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
REITER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANZ ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
SÜTA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIRÓ ALEXANDER INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAJOR DIONYSIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MURESAN EMANUEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MODOVÁN PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSZ BASILIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BORDA PÁL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PREM VALENTIN JÄGER Armia austro-węgierska
KÖCK JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
POOCH AUGUST MUSKIETER Armia niemiecka
POMER Armia rosyjska
SARKYN PANTELEI Armia rosyjska
GOLOKOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
ZELONOW GRIGORIJ INFANTERIST Armia rosyjska
BĄK DYMITR STRZELEC Wojsko Polskie
CZERW WŁADYSŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 37
Wojsko Polskie 2
Armia rosyjska 56