Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-006
34
34
Kwatera składa się z trzech sąsiadujących ze sobą mogił. Są one ogrodzone niskim płotem z metalowych rur, pomalowanym na kolory czerwony i biały i osadzonym na prostokątnym betonowym obramowaniu. U wezgłowia mogił znajdują się stele, flankowane pylonami o ściętym ukośnie wierzchołku. Jedna ze stel wykonana jest z granitu, pozostałe – z lastryka. Na licu stel umieszczony jest symbol Polski Walczącej, otoczony ramką w kształcie serca. Na granitowej steli znajdują się dwie tablice z ciemnego kamienia z napisami:
– „Ś.†P./ Tu spoczywa rodzina Solarzy/ rozstrzelana 6.III.1944 r./ przez Niemców za działalność/ antyhitlerowską/ w Armii Krajowej/ w okresie II wojny światowej/ SOLARZ JAN LAT 64/ SOLARZ TEKLA LAT 49/ SOLARZ MARIA LAT 30/ SOLARZ KAZIMIERZ LAT 20/ SOLARZ STANISŁAW LAT 18/ SOLARZ JULIAN LAT 14/ SOLARZ WŁADYSŁAW LAT 11/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”
– „Ś.†P./ FRANCISZEK/ SOLARZ/ Lat 26 żołnierz AK ps. „Puszczyk”/ W okresie okupacji należał do/ podziemia londyńskiego pełniąc funkcję łącznika w Armii Krajowej/ Aresztowany we wrześniu 1953 r./ za opór przeciw komunizmowi/ w konspiracyjnej organizacji/ „Międzymorza”./ Po okrutnym śledztwie został rozstrzelany na Montelupich/ w Krakowie dn. 6.III.1954 r./ Zwłoki w tajemnicy wywieziono/ na Cmentarz Rakowicki./ Cześć jego pamięci!”.
 
Między dwiema mogiłami umieszczony jest wysoki krzyż ze zdwojonych stalowych rur. Na drzewcu umieszczona jest prostokątna metalowa tablica z nazwiskami pochowanych oraz napisem: „ZANIM PADŁEŚ, JESZCZE ZIEMIĘ/ PRZEŻEGNAŁEŚ RĘKĄ/ CZY TO BYŁA KULA SYNKU,/ CZY TO SERCE PĘKŁO”/ K.K. BACZYŃSKI/ TU SPOCZYWAJĄ RODZINY BESTIALSKO POMORDOWANYCH PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH/ W LATACH 1943–1945”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczony jest symbol Polski Walczącej w ramce w kształcie serca.
 
Według różnych szacunków w trzech mogiłach spoczywa łącznie od 34 do ok. 40 osób zabitych przez okupanta niemieckiego w okresie II wojny światowej. Znane są nazwiska 34 pochowanych. Mogiły zostały urządzone w 1954 r. W 1983 umieszczono tablicę z nazwiskami pochowanych. W 2001 r. została umieszczona tablica na grobie rodziny Solarzów.
 • S. Derus, Tuchów. Miasto i Gmina do roku 1945, Tuchów 1992; 3. Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik cz. II., Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej", Tarnów 2007; Kamienie Milowe. Część druga. Wsie tuchowskiej gminy, Józef Kozioł (red.) Tuchów 2003.
 • B. Kapałka, Mój Wrzesień, wspomnienia w cyklu "A było to tak", „Tuchowskie Wieści”, nr 1 (20) styczeń-luty 1993.
 • J. Kozioł, Tuchów i okolice, Tuchów 1999.
 • H. Michalska, M. Stopień, B. Tazbir-Tomaszewska, W. Turkowska, W. Zasłocka, Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988.
 • M. Wieliczko, Jasielskie w latach II wojny światowej, Warszawa 1974.
 • A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984.
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. tarnowskie, Warszawa 1984.
 • S. Siwak, Tragedia Siwaków i Solarzów, „Tuchowskie Wieści”, nr 2 (27) marzec-kwieceń 1994.
 • Liber mortuorum Tuchów, t. X., Ab Anno 1911, Archiwum parafialne w Tuchowie
 • Liber mortuorum Lubaszowa, t. VI, Archiwum parafialne w Tuchowie
 • Pismo nr 8080/3/81 z dn. 2.12.1981 Urzędu Miasta i Gminy w Tuchowie do Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie, Urząd Miasta i Gminy w Tuchowie.
 • Odpis z ksiąg parafialnych Parafii św. Jakuba w Tuchowie nr VI/4-204/81 z dn. 6.07.1981 dla Urzędu sporządzony przez ks. Franciszka Kuklę, Urząd Miasta i Gminy w Tuchowie.