Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-007
5
5
Mogiła ziemna, na planie prostokąta, ogrodzona metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur z medalionem z głową Chrystusa na skrzyżowaniu ramion. Do drzewca krzyża przymocowana jest tabliczka z napisem: „Ś†P/ Tu śpi pięciu Żołnierzy A.K. Poległych/ za Ojczyznę, zakatowanych przez/ niemieckie gestapo w dniu 28.X.1943 r./ Motyka Michał z Pławnej/ Szczepanik Feliks z Kąśnej/ Trzech w/n / Boże zbaw ich dusze”. Za krzyżem znajduje się głaz pamiątkowy z wmurowaną tablicą z napisem: „PAMIĘCI WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ/ Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM/ Tadeusz HUMENNY z Oleśnicy/ Kryspin KUCZEK z Ciężkowic/ Michał Motyka z Pławnej/ Franciszek SPAŁA z Tarnowa/ Feliks SZCZEPANIK z Kąśnej Dolnej/ Zostali rozstrzelani 1.XI.1943.
 
Pochowano tu pięciu żołnierzy Armii Krajowej przywiezionych z więzienia w Tarnowie i rozstrzelanych 28 października 1943 lub 1 listopada 1943 r. przy cmentarzu parafialnym w Tarnowie.
  • S. Derus, Tuchów. Miasto i Gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 140.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 223.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. 2, Tarnów 2007, s. 40.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
HUMENNY TADEUSZ Armia Krajowa
KUCZEK KRYSPIN Armia Krajowa
MOTYKA MICHAŁ Armia Krajowa
SPAŁA FRANCISZEK Armia Krajowa
SZCZEPANIK FELIKS Armia Krajowa