Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-001
104
20
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony północno-zachodniej – pełnym murem kamiennym, z pozostałych stron – krótkimi odcinkami muru, połączonymi płotem z metalowych prętów. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów.
Główny element stanowi pomnik z kamiennych bloków usytuowany na wprost wejścia w linii północno-zachodniego ogrodzenia. Na frontowej ścianie pomnika znajduje się wyrzeźbiony krzyż lotaryński. Groby rozmieszczone są w rzędach po obu stronach głównej alejki łączącej wejście z pomnikiem. Jedna z mogił zbiorowych usytuowana jest przed pomnikiem. Na grobach znajdują się nagrobki w formie betonowych steli zwieńczonych żeliwnymi, ażurowymi krzyżami lotaryńskimi. Na stelach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 104 żołnierzy z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 20 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 52.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 262.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 268-269.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 268.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 36.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 98-99.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SCHRIBELLY IGNAZ INFANTERIST Armia rosyjska
MAZUR SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
MARTINOW GABRIEL GEFREITER Armia rosyjska
CHAMITDULIN GIMATULLA INFANTERIST Armia rosyjska
DEMIANTSCHUK ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
UTKIN ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
ASARIN IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
MURASCHEF NIKOLAI INFANTERIST Armia rosyjska
PONOMARTSCHUK CHARITON INFANTERIST Armia rosyjska
HRINEWECKI ROMAN INFANTERIST Armia rosyjska
SOBLEW TICHON INFANTERIST Armia rosyjska
SOLOTIK IWAN ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
KOSSOWSKI JOSEF KORPORAL Armia rosyjska
SCHUKRIK GREGORI INFANTERIST Armia rosyjska
TSCHALENKO DIOMIL FÄHNRICH Armia rosyjska
ULTAROWIC JULIAN GEFREITER Armia rosyjska
SAPITON DANIEL INFANTERIST Armia rosyjska
SAMKOWA ARTEMIR INFANTERIST Armia rosyjska
PITSCHELNIKOW VIKTOR INFANTERIST Armia rosyjska
KOMANOW OFFIZIER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 84