Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-004
54
53
Groby wojenne z I wojny światowej na cmentarzu żydowskim w Tarnowie nie stanowiły jednej zwartej kwatery. Ich największe skupisko znajduje się w południowej części cmentarza od strony ul. Słonecznej. Zachowało się około 21 rozproszonych betonowych steli o ściętych górnych narożach z owalną wypukłością na ryty napis w języku hebrajskim. Trzy pary steli połączone są wspólną betonową podstawą. Na steli legionisty Samuela Reicha umieszczona jest owalna, emaliowana tabliczka.
 
Na cmentarzu żydowskim w okresie I wojny światowej pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 9 z armii rosyjskiej i żołnierza 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich Samuela Reicha. Po 31 października 1918 pochowano dodatkowo trzech żołnierzy z armii austro-węgierskiej. Znane są nazwiska 53 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 272.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006, s. 170.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 286-287.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. .269.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 42-43.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 101.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PERLSTEIN SALOMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROSENFELD EMIL Armia austro-węgierska
STAMLER MOISES INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORN ISAK INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASSE MARK INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLDSTEIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RĘKACZINSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHLERGER KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FELD R. STUBENHAUS BERISCH INFANTERIST Armia austro-węgierska
SINGER MOISES INFANTERIST Armia austro-węgierska
ASZKENAZY MOISES INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEINRIB CHIEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HELD R. NURNBERG BERALEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEINER JSOEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
FRANKL MORITZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHMEIDER SCHÜL FELDWEBEL Armia austro-węgierska
GRUNBERG RIWA KORPORAL Armia austro-węgierska
UNGAR FRANZ RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. Armia austro-węgierska
LUSTIG NUCHEM INFANTERIST Armia austro-węgierska
HERZ OSKAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
REICH SAMUEL SZEREGOWY Legiony Polskie
PADLO HIRSCH INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZELNER TOBIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LIEBLICH JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LICHTBLAU MOSES INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZANGER CHAIM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRIEDL WOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROSENBLUH NAFTULI LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
STERNREICH WILHELM LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
NATEL ABRAHAM LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
STERN LEISER LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FISCHER CHAIN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
DAWID SALOMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRÖHLICH HUGO INFANTERIST Armia austro-węgierska
WILDFEUER NOMO LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARTGANG JSOEF Armia austro-węgierska
SCHWARZ JAKOB Armia austro-węgierska
WINTTMAYER HUGO INFANTERIST Armia austro-węgierska
WERTER SALOMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAND JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
GOLDBERGER ISRAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RAND ARON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORN ELIASZ Armia austro-węgierska
BRANSDORFER MOSES Armia austro-węgierska
SCHIJEW GELB INFANTERIST Armia austro-węgierska
IWANOW EUNACH INFANTERIST Armia rosyjska
BALINECKI JUDEL INFANTERIST Armia rosyjska
BARECKI DAWID INFANTERIST Armia rosyjska
PREMESLOWSKI SCHAJE INFANTERIST Armia rosyjska
BALSAM ISAK INFANTERIST Armia rosyjska
LÖW MECHEL INFANTERIST Armia rosyjska
ARM INFANTERIST Armia rosyjska
GRABOŁOWSKI ABRAHAM INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 1