Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-007
101
15
Kwatera składa się z pięciu mogił zbiorowych urządzonych w jednolity sposób. Mogiły są z jednej strony ogrodzone betonowym murkiem, a z pozostałych stron – słupkami na podmurówce, połączonymi metalowymi poręczami. Słupki i murek są pokryte granitową okładziną. Na jednej z mogił znajduje się prostokątna, betonowa stela z wmurowaną granitową tablicą z napisem „OSOBY POLEGŁE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ/ W ROKU 1939 / NA STACJI PKP W TARNOWIE” oraz nazwiskami osób które straciły życie w wyniku zamachu bombowego z 28 sierpnia 1939 r. i w pierwszym miesiącu II wojny światowej w wyniku bombardowań dworca w Tarnowie. Przed tablicą umieszczone są nałożone na siebie trzy granitowe płyty. Na pozostałych mogiłach znajdują granitowe nagrobki w formie ściętego pulpitowo granitowego bloczku z wyrytym krzyżem z tarczą na skrzyżowaniu ramion.

Pochowano tu według różnych szacunków od 100 do 340 ofiar bombardowań z września 1939 r. i aktów terroru okupanta niemieckiego. Znane są nazwiska 15 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1019.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 36.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, red. s. 477.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1966, s. 208.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik cz. 2., pod red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2007, s. 80.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
77
5
4