Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-015
2
2
Mogiła ziemna, ujęta w prostokątne, betonowe obramowanie. U wezgłowia mogiły na wąskiej betonowej płycie znajduje się stela w formie ściętego pulpitowo prostopadłościanu. Na steli umieszczono tablicę z napisem: „Ś.†P./ LEG./ BOLESŁAW SZPUNAR/ PPOR.KMDT.I KOMP. 3 BAONU/ I PUŁKU/ POLEGŁ POD ŁÓWCZÓWKIEM/ 25.XII.1914 R./ MIECZYSŁAW SZPUNAR/ I KOMP. 3 BAON 1 PUŁKU/ ZMARŁ PO BITWIE POD ŁÓWCZÓWKIEM/ 15.II.1915”.

Pochowano tu braci Bolesława i Mieczysława Szpunarów, żołnierzy Legionów Polskich pochodzących z Wieliczki, którzy walczyli w bitwie pod Łowczówkiem w grudniu 1914 r.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006, s. 201.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., Tarnów 2006, s. 14.
  • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 117.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SZPUNAR BOLESŁAW PODPORUCZNIK Legiony Polskie
SZPUNAR MIECZYSŁAW KAPRAL Legiony Polskie