Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-019
1
1
Mogiła ziemna w prostokątnym, betonowym obramowaniu, u wezgłowia nakrytym betonową płytą. Na płycie umieszczona stela w formie ściętego pulpitowo prostopadłościanu z wmurowaną czarną tabliczką z napisem: „Ś.†P./ STEFAN/ ZDEBSKI/ zm. 27.III.1918 r.”

Publikacja Jerzego Drogomira podaje jako datę śmierci - 20.10.1918 i  formację zbrojną – Ulanenregiment 5. Kwatera Zasłużonych została urządzona w późniejszym okresie, więc jest możliwe, że również później sprowadzono tu jego zwłoki. Usytuowanie i forma grobu wskazują, że zmarły mógł być wcześniej żołnierzem Legionów Polskich. W publikacji A. Sypka pojawia się informacja, że Stefan Zdebski był legionistą z oddziału Beliny-Prażmowskiego (1 pułku ułanów).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 301.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1., Tarnów 2006, s. 14.
  • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 117.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZDEBSKI STEFAN Armia austro-węgierska