Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206100-009
522
0
Mogiła zbiorowa założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczona ogrodzeniem z drewnianych słupów i żerdzi. W linii ogrodzenia znajduje się pomnik z kamienia łamanego. Na licu pomnika umieszczona jest tablica z napisem „WSPÓLNA BEZIMIENNA MOGIŁA/ ŻOŁNIERZY I WOJNY ŚWIATOWEJ/ POLEGŁYCH/ W LISTOPADZIE i GRUDNIU/ 1914 R. W WALKACH ZABORCÓW/ AUSTRIACKICH i ROSYJSKICH/ NIECH UMĘCZONA POLSKA ZIEMIA/ LEKKA IM BĘDZIE/ LISTOPAD 1998 R.” Na terenie cmentarza znajdują się nagrobki w formie krzyży z piaskowca.
 
W obu miejscach pochówku z I wojny światowej pochowano według danych z 1939 r. pochowano 583 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 461 z armii rosyjskiej, poległych jesienią 1914 r. W aktach C. K. Komendy Powiatowej w Olkuszu zachowały się dwie karty ewidencyjne grobów ze wskazaną miejscowością Rzeplin, w których widnieją nazwiska: Malachyj Juroca, Michael Romanezak. Obecne urządzenie cmentarza zostało wykonane w latach 90-tych XX w.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 73.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu, sygn. 29/271/38.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 32, 245, 267, 298, 337, 376, 408.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
522
Armia austro-węgierska 0
Armia rosyjska 0