Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219050-001
7
0
Mogiła ziemna na planie prostokąta w betonowym obramowaniu nakrytym granitowymi płytami, u wezgłowia stela z ciemnego kamienia o nieregularnych krawędziach z wyrytym krzyżem łacińskim i napisem: „MOGIŁA UPAMIĘTNIAJĄCA/ EGZEKUCJĘ 10 POLAKÓW/ ROZSTRZELANYCH/ PRZY UL. SIENKIEWICZA/ PRZEZ OKUPANTA/ HITLEROWSKIEGO/ W DNIU 16 LISTOPADA 1943 R./ ORAZ MIEJSCE SPOCZYNKU 7 ŻOŁNIERZY WP KTÓRZY/ ZGINĘLI 4 WRZEŚNIA 1939 R./ W WIELICZCE./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI". Przez środek mogiły przełożona jest prostokątna płyta z szarego granitu, dzielącą grób na dwie części. Na każdej z nich umieszczone są betonowe bloki z motywem Krzyża Grunwaldu.

Pochowano tu żołnierzy Wojska Polskiego poległych 4 września 1939 r. Grób prawdopodobnie powstał w wyniku ekshumacji i przeniesienia na cmentarz komunalny zwłok żołnierzy Wojska Polskiego z grobu przy drodze w Glinkach (cz. miasta Wieliczka).

Na mogiłę został przeniesiony krzyż z miejsca egzekucji z 1943 r. przy ul. Sienkiewicza, przez co grób zaczął pełnić funkcję symbolicznego upamiętnienia tego zdarzenia. Egzekucja ta miała charakter odwetowy. Rozstrzelano wówczas prawdopodobnie więźniów z więzienia Montelupich w Krakowie, a zwłoki wywieziono w nieznane miejsce.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. 993. Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR 5 (stare karty ewidencyjne).
  • J. Duda, 117 Spotkanie z cyklu WIELICZKA –WIELICZANIE, p.t. "Miejsca pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka", „Biblioteczka Wielicka", zesz. 62, Wieliczka 2007, s. 9, 22-23.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988 , s. 373.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 7