Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-006
15
0
Betonowy nagrobek, nakryty trzema granitowymi płytami. U wezgłowia mogiły umieszczona jest stela z ciemnego kamienia o nieregularnym kształcie z napisem „CMENTARZ/ WOJENNY/ 1914-1918”. Pierwotnie znajdował się w tym miejscu rząd pojedynczych mogił oznaczonych drewnianymi krzyżami.

Pochowano tu 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 11 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15187, 15203, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 201.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 252, 269, 305, 347.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 11
Armia austro-węgierska 4