Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 11 1944
partyzanci