Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 02 1944
TARNÓW
syn Władysława i Rozalii Kocoł, pochowany 2 marca 1944 r.