Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 1944
Armia Ludowa