Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 01 1915
Armia austro-węgierska