Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 01 1943
WIERZBICA
lat 86