Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 1943
MACIEJÓW