Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 12 1944
TRZONÓW