Groby Wojenne
Na terenie małopolski
31 12 1914
Armia austro-węgierska