Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 01 1915
Armia austro-węgierska