Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 08 1944
Armia Krajowa