Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 02 1945
Armia Czerwona