Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 01 1945
Armia Czerwona