Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 01 1945
Armia Czerwona