Groby Wojenne
Na terenie małopolski
29 04 1945
Armia Czerwona