Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 01 1945
Armia Czerwona