Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 03 1915
Armia austro-węgierska