Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 03 1915
Armia austro-węgierska