Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 04 1915
Armia austro-węgierska