Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 03 1943
SIEDLISKA (POW. MIECHOWSKI)