Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 12 1944
JAKSICE