Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 08 1944
JANOWICE