Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 08 1944
JANOWICE (POW. MIECHOWSKI)