Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 07 1944
Armia Krajowa